„În cele din urmă, fraților,
tot ce este adevărat,
tot ce este vrednic de cinste,
tot ce este drept,
tot ce este curat,
tot ce este vrednic de iubit,
tot ce este vrednic de primit,
orice faptă bună și orice [este vrednic de] laudă,
aceea să vă însuflețească”

(Filipeni 4:8)

Programul cu publicul
Duminica după fiecare întâlnire CCCaleb.